{{ user.score | number }} 积分

NGC认证了维也纳造币厂所铸宣二宣三稀有钱币

在中国国际钱币(北京)展销会上参观这些钱币

了解更多
NGC认证了维也纳造币厂所铸宣二宣三稀有钱币

NGC携手陈吉茂组建 NGC高端中国机制币鉴定处

 

了解更多
NGC携手陈吉茂组建 NGC高端中国机制币鉴定处

NGC 发布全新移动应用App

 

了解更多
NGC 发布全新移动应用App

NGC推出金鸡大象标签

 

了解更多
NGC推出金鸡大象标签

NGC特别标签和标识

2017丁酉鸡年贺岁双色铜合金纪念币

了解更多
NGC特别标签和标识

NCS公司-为您提供

近代机制币

了解更多
NCS公司-为您提供

核实 NGC 认证

号码无效。请再试一次。

NGC 鉴定币登记

参加有趣的精美套币竟争

了解更多
Official Submission Center